PROHLÁSENÍ PFT O OCHRANÉ OSOBNÍCH ÚDAJU

Informace PFT o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Knauf PFT GmbH & Co. KG přikládá ochraně osobních údajů nejvyšší důležitost. Z toho důvodu vás chceme na této stránce informovat, jakým způsobem chráníme vaše soukromí v případě, že nám poskytnete své osobní údaje. Tímto prohlášením se zavazujeme, že kromě dodržování zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů budeme navíc odpovědně zacházet s vašimi osobními údaji s ohledem na zajištění trvalé ochrany vašeho soukromí. Je pro nás velmi důležité, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili naprosto bezpečně.

Proč využíváme osobní údaje

Chceme neustále zlepšovat naši nabídku a současně i zvyšovat atraktivitu naší online nabídky. Pouze v případě, že budeme vědět, které naše internetové stránky jsou nejnavštěvovanější a na kterých stránkách se uživatelé zdrží nejdéle, budeme schopni optimálně přizpůsobit obsah stránek PFT vašim požadavkům. Osobní údaje využívá společnost Knauf PFT GmbH & Co. KG pro účely technické správy webových stránek, správy zákazníků, pořádání anket zaměřených na určité výrobky a pro marketinkové účely pouze v takovém rozsahu, jaký je nutný k danému účelu. Čím lépe porozumíme vašim přáním, tím rychleji naleznete na našich internetových stránkách požadované informace.

Všeobecné informace

Při vstupu na internetové stránky společnosti Knauf PFT jsou automaticky zjišťovány všeobecné informace, jako např. typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetového připojení apod. Jedná se však vždy výhradně o informace, podle nichž vás není možné identifikovat. Takové údaje jsou ostatně shromažďovány při vstupu na jakékoli webové stránky na internetu. Nejedná se tedy o funkci, která se používá výhradně na internetových stránkách PFT. Informace tohoto druhu zjišťujeme pouze anonymně a vyhodnocujeme je statisticky.

Osobní údaje

Pokud jste na našich webových stránkách vyzváni, abyste uvedli osobní údaje, jako např. jméno, adresu nebo telefonní číslo, vztahují se na ně zvláštní ustanovení, na něž jste upozorněni např. následujícím textem: Souhlasím, aby moje osobní údaje (včetně telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy) byly vyhledány, zpracovány a využity pro účely realizace smlouvy, získání zájemců, dotazování a informování. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat u společnosti PFT GmbH & Co. KG, 97346 Iphofen. Tyto údaje budeme používat pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předány třetí straně. Výjimku představují poskytovatelé služeb, kteří jednají z pověření společnosti Knauf PFT, jejich obchodních partnerů, specializovaných dodavatelů Knauf PFT a společností skupiny Knauf. Kromě údajů, které nám poskytnete, používáme rovněž informace, jež nám předáte v případě, že využijete naši nabídku, abychom vás co nejrychleji dovedli k informacím, které vás mohou zajímat, a mohli průběžně zlepšovat naši nabídku.

Možnost volby

Chtěli bychom využít vaše údaje k tomu, abychom vás mohli informovat o našich výrobcích a službách, a popř. si vyžádat váš názor na ně. Účast na takových akcích je samozřejmě zcela dobrovolná. Pokud byste nesouhlasili, můžete nás kdykoli poštou požádat, abychom vaše údaje odpovídajícím způsobem zablokovali. Podrobnější informace naleznete na příslušných lokalizovaných stránkách.

Právo na informace

Na požádání vám podle možností obratem písemně sdělíme v souladu s platnými předpisy, zda a jaké vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud by i přes naši snahu o správnost dat a jejich aktuálnost byly uloženy nesprávné údaje, na požádání provedeme opravu.

Používání cookies

Cookies jsou textové soubory s informacemi, které umožňují identifikovat návštěvníka našich webových stránek při opakované návštěvě, avšak pouze po dobu jeho návštěvy na našich stránkách. Cookies jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače a nemohou způsobit žádné škody. Cookies našich internetových stránek neobsahují žádné osobní údaje o vás a mají vám ušetřit opakované zadávání údajů, usnadnit poskytování specifického obsahu a pomoci nám zjistit obzvláště oblíbené části naší nabídky. Z toho důvodu jsme tedy mj. schopni přesně přizpůsobit obsah našich internetových stránek vašim potřebám. Pokud budete chtít, můžete kdykoli deaktivovat používání cookies v nastavení svého internetového prohlížeče. Laskavě si přečtěte v nápovědě internetového prohlížeče, jak je třeba postupovat při změně nastavení.

Bezpečnost

Společnost Knauf PFT GmbH & Co. KG využívá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby dokázala vámi poskytnuté osobní údaje chránit proti náhodným nebo záměrným zásahům, ztrátě, zničení anebo přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována a přizpůsobována současnému stavu techniky.

Poslední aktualizace: listopad 2009