Pneumatické dopravníky

Pneumatické dopravníky

zajišťují plně automatickou dopravu materiálu - suché maltové směsi - ze sila/kontejneru do omítačky resp. míchačky.

 

  • PFT SILOMAT C (pro samospádové silo)
  • PFT SILOMAT trans plus (pro samospádové silo)
  • PFT SILOMAT trans plus bag
  • PFT SILOJET