Μηχανές ειδικών εφαρμογών

ευέλικτη τεχνική εφαρμογών ελαιοχρωματισμών, βαφών και σπατουλαρίσματος χωρίς αέρα.

 Δεν υπάρχουν στοιχεία