HORIZONTÁLNE PRIETOKOVÉMIEŠAČKY

HORIZONTÁLNE PRIETOKOVÉ MIEŠAČKY

miešajú a čerpajú kontinuálne a plne automatizovane všetky suché maltové zmesi na báze cementu (napr. malty na murovanie, škárovanie, nivelačné hmoty, malty na lepenie/armovanie atď.) do podoby materiálu vhodného na spracovanie. V závislosti od sériového vyhotovenia sa tieto miešačky dajú použiť buď len pre materiál vo vreciach, alebo voliteľne pre materiál vo vreciach alebo silách, alebo len pre materiál v silách.

 

  • PFT HM 2006
  • PFT HM 24
  • PFT HM 106
  • PFT HM 5
  • PFT LOTUS XL