UREĐAJI / ALAT / PRIBOR

UREĐAJI / ALAT / PRIBOR

U okviru PFT sistema postoje brojni ispitani i provjereni specijalni uređaji, alati i pomoćna sredstva koja su u skladu s praksom prilagođena namjeni.

 

  • zračni kompresori
  • pumpe za povećanje pritiska vode
  • PFT uređaj za vibriranje
  • PFT nivelirajuća igla
  • PFT ROTOMIX/ROTOQUIRL
  • PFT JETSET