HORIZONTALNE PROTOČNE PUMPEZA MIJEŠANJE

HORIZONTALNE PROTOČNE PUMPE ZA MIJEŠANJE

kontinuirano i potpuno automatski miješaju sve vrste tvornički pripremljene žbuke/morta na bazi cementa (npr. mort za zidanje, mort za pločice i fuge, mase za izravnavanje, ljepljivi mort i mort za armiranje itd.) do gotove smjese za daljnju upotrebu. Moguća je upotreba sljedećih strojeva ovisno o izvedbi pojedine serije- ovisno o tome radi li se o materijalu iz vreća ili iz silosa.

 

  • PFT HM 2006
  • PFT HM 24
  • PFT LOTUS XS
  • PFT HM 106
  • PFT HM 5
  • PFT LOTUS XL