PUMPE ZA MIJEŠANJE

PUMPE ZA MIJEŠANJE

kontinuirano i potpuno automatski miješaju i pumpaju sve vrste tvornički pripremljene žbuke/ morta za strojnu upotrebu na bazi gipsa, vapna i cementa s vodom dok se ne dobije smjesa žbuke/morta za daljnju upotrebu.

 

  • PFT G 4 FC-230/400V
  • PFT RITMO powercoat