PNEUMATSKE TRANSPORTNEPUMPE

PNEUMATSKE TRANSPORTNE PUMPE

automatski preuzimaju transport materijala tvornički pripremljene žbuke iz silosa/kontejnera do pumpe za miješanje odnosno mješača.

 

  • PFT SILOMAT C (za silose na slobodan pad)
  • PFT SILOMAT trans plus (za silose na slobodan pad)
  • PFT SILOMAT trans plus bag
  • PFT SILOMAT DF Q (za silose pod pritiskom)