Przyrządy / Narzędzia / Osprzęt

Przyrządy / Narzędzia / Osprzęt

W skład systemu PFT wchodzą liczne i różnorodne przyrządy specjalne, narzędzia i środki pomocnicze, wielokrotnie wypróbowane w praktyce placu budowy i niezwykle przydatne w codziennej pracy.

PRZYRZĄDY

Opis

Posługując się niwelatorem PFT jedna osoba może dokonywać samodzielnej niwelacji posadzek w stanie surowym oraz powierzchni stropów. Prosty w obsłudze przyrząd umożliwia wyznaczane punktów zbiegu, służących do montażu sufitów podwieszonych a łata niwelacyjna PFT pozwala na wyznaczanie dokładnego poziomu wylewania płynnych jastrychów samopoziomujących.

Zalety

ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA


  • Niwelacja z milimetrową dokładnością
  • Jednoosobowa obsługa
  • Łatwość obsługi
  • Przyrząd mechaniczny a więc niezależny od zasilania elektrycznego
  • Gotowy do użytku po wykonaniu zaledwie kilku ruchów rąk
  • Ekonomiczny, nie wymagający stosowania lasera
  • Bezpiecznie zapakowany w stabilnej metalowej walizeczce
  • Minimum konserwacji

Osprzęt

Zalecany osprzęt
Nr Art. Opis Picture
Zalecany osprzęt/wyposażenie do:
Jastrychów

20230500 Statyw do niwelowania sufitów Picture 20230130 Przedłużenie stojaka śr. 10 mm, do niwelatora Picture 20230000 Łata do płynnego jastrychu Picture
Zalecany osprzęt/wyposażenie do:
Jastrychów

20230500 Statyw do niwelowania sufitów Picture 20230130 Przedłużenie stojaka śr. 10 mm, do niwelatora Picture 20230000 Łata do płynnego jastrychu Picture
Zalecany osprzęt/wyposażenie do:
Jastrychów