Przyrządy / Narzędzia / Osprzęt

Przyrządy / Narzędzia / Osprzęt

W skład systemu PFT wchodzą liczne i różnorodne przyrządy specjalne, narzędzia i środki pomocnicze, wielokrotnie wypróbowane w praktyce placu budowy i niezwykle przydatne w codziennej pracy.

PRZYRZĄDY

Opis

PFT Pokrywa nadmuchu
Przeznaczona do bezpośredniego podłączenia do urządzenia tłoczącego SILOMAT - PFT

PFT Pokrywa przelotowa
Służy do bezpośredniego podłączenia do silosu/kontenera

On/nie jest dawane niestety.