Periyodik Denetimler

Bilmeye değer hususlar

Kontrol etiketleri için örnekler

Makinelerin ve cihazların periyodik denetimi, daha çok ekspertiz denetimi olarak bilinen uygulama yıllardan beri tartışma konusudur.

Maalesef yoğun şekilde yetkili işletmeciler makinelerini zamanında, daha doğrusu çoğunlukla denetimden geçirmedikleri tespit edilmektedir - birçok olayda bu durum bilinçsizlikten, bazılarında ise bilinçli şekilde denetimlerden geçirmemektedirler.

Peki bu denetimler neden yapılmaktadır? Bunlar tüm şirketler için bir zorunluluk mudur yoksa istisnai durumlarda mevcut mudur? Nasıl davranmalıdır ve sorumluluğu kim üstlenmektedir? Özellikle bu konuda sıkça bilgisizliğin ve güvensizliğin hâkim olduğu tespit edilmektedir.

Makinelerin ve cihazların periyodik denetimleri bağlayıcı şekilde bir zorunluluktur. Bu konuya dair kanuni esasların ağırlıklı noktalarını alarak aşağıda belirtilen yönetmelikler ve talimatnameler oluşturmaktadır:

  • İşletme güvenliği talimatnamesi (BetrSichV)
  • BGV A1”Prevensiyon kuralları”

İşletme güvenlik yönetmeliği, her bir işletmecinin kendi makinesine yönelik bulunan yükümlülüğü çerçevesinde makineleri için risk analizi oluşturmak zorunda olduğunu şart koşmaktadır. Risk analizlerinde makinen hangi zaman aralıklarında denetlenmesi gerektiği tespit edilmelidir.

Denetleme aralıklarını uzatmak ilk etapta masraftan tasarruf etmek gibi gözükebilir. Ancak bu durum bu kadar basit değildir. BGR 500’de (işyeri güvenliği ve insan sağlığı için sendika yönetmeliği) “işletme” ve “denetleme” bölümleri mevcuttur. Bu bölümde yıllık denetleme araklılarının eski tanımlamasını da bulabilirsiniz. Bunun haricinde işletmeci, denetim periyotlarının değişmesi halinde bu durumu yazılı olarak gerekçelendirmek zorundadır. Gerekçelendirmeyi sadece oluşan kusurlar, bakımlar ve işler halde tutulması için alınan önlemler hakkında detaylı şekilde rapor tuttuğunda ve raporun değerlendirmesini gerçekleştirdiğinde yapabilir- son derece karmaşık bir prosedür. Ancak bir taraftan periyodik denetimler sayesinde makinelerin işleme güvenliği ve buna bağlı olarak kullanıcının güvenliği temin edildiğinden dolayı zorunludur. Diğer taraftan ise yapılan bu denetimler sayesinde hatalar erkenden tespit edildiğinden dolayı herhangi bir zarar vermeden giderilmesi açısından büyük bir kazanç sağlamaktadır. Elbette bu durum makinenin ömrünü uzatmaktadır, kesintileri en aza indirmektedir ve takip edecek son derece yüksek tutarlı tamir masraflarından kurtarmaktadır. Bugünkü ekonominin zor şartları altında bu değerler dikkate alınmayacak hususlar değildir.

Hepsinin haricinde belirtilen diğer unsurlarda dikkate alınmalıdır:

  • Kullanma süreci ve yeri
  • Makineyle gerçekleştirilen çalışmaların türü (kullanma koşulları)
  • Kullanıcıların yeterliliği (özelikle kiralama sektöründe çok önemli bir faktör)
  • Makinen yaşı
  • Makinen geçmişte yapılan bakımı ve onarımı

Denetimlerin belgelendirilmesi

Denetimler yazılı olarak belgelendirilecektir. Belgelendirme için yasalarca uygun bir kabul protokolünün yapılması gerekmektedir. Bu protokolde denetimin tarihi ve yeri, ayrıca tespit edilen tüm hatalar belirtilecektir. Makinede bulunan hataların giderilmesinden sorumlu olan denetimci ve makineden sorumlu yetkili bu protokolü imzalamak zorundadır. Aynı zamanda gerektiğinde tayin edilen takip denetimleri de belgelendirilecektir.

Protokolün sonunda makinen halen çalışır durumda olup olmadığı veya bundan sonraki çalışmalarda kullanılması sakıncalı olup olmadığı belirtilecektir. Kabul protokolü en azından bir sonraki denetime kadar saklanacaktır.

Ekspertiz

Harç makinelerinde periyodik denetimi gerçekleştirecek olan ekspertizlerin tanımı aşağıda belirtilmiştir:

Ekspertiz:

Ekspertizin uzmanlık alanında tahsil görmüş olması ve harç makinelerinde yeterince deneyim sahibi olması gerekmektedir, ayrıca geçerli olan devlet yönetmeliklerinde, kaza önleme talimatlarında ve genel olarak geçerli olan teknoloji kurallarında (örneğin; BG-düzenlemeleri, DIN normları, VDE-talimatları, diğer EU ülkelerin teknik düzenlemeleri) hakkında, harç makinesinin güvenli şekilde işlemesine dair değerlendirme yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Görev ve Yükümlülük

Makinelerin denetimleri esas itibariyle işletmenin bir yükümlülüğüdür. Genelde işletmeci makinelerin denetimlerini kendisi yapmadığı için bu görevi, bir temsilci tayin ederek işletmeci olarak üstlendiği denetleme yükümlülüğünü temsilciye devrederek gerçekleştirebilir: devretme şekli yazılı olarak yapılmaktadır. Bunun için makinelerin usule uygun şekilde denetimlerini ve belgelendirilmesini gerçekleştirecek yasal bir sorumluyu tayin ederek kendisine bu hususta gereken yetkilendirmeyi verecektir. Yazılı yetkilendirmede tayin edilen personelin tam olarak hangi makinelerden sorumlu olacağı belirtilecektir.
Ayrıca işletmecinin görevleri arasında personelinin yeterliliği hakkında emin olacaktır - bu durum sadece görevlendirme öncesi için geçerli değildir, işletmeci düzenli olarak personelinin yeterliliği hakkında tam olarak kanıtlanmış bilgilere sahibi olacaktır!

Makinelerin teknik açıdan geliştirilmesi ve mevzuatlardaki değişiklikler, personelin uygun ölçüde geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Yükümlülük açısından Alman medeni kanunlarına, özellikle bu kanunun 823. ve 831. maddelerine dikkat edilecektir.

Sonuç

Makinelerin denetimleri son derece önemli bir temel taşını oluşturmaktadır. Denetimlerin usule uygun olarak gerçekleştirilmesiyle işletmeci yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Bu sayede sadece iş güvenliğini değil aynı zamanda makinelerin tam kapasiteli olarak ömrünü uzatır ve kullanımdan çekilme risklerini en aza indirgemiş olur, bugünün şartlarında hiçbir işletmeci makinen kullanım dışı olmasını karşılayamaz.

Burada sadece ön plana çıkan masrafları görmemek lazım, daha önemlisi makinenin çalışır halde getirdiği kazanç dikkate alınması gerekir, hesaplandığında bu kazanç tüm hususlardan daha fazla gelir getirmektedir.

Downloads

Buradan PFT Makineleri için satış protokol formlarını PDF olarak indirebilirsiniz: