PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

Teknik ve Bilim insan hayatının bütün alanlarında değişimler meydana getirmiştir. Bizim kabiliyetimiz ise bilim ve araştırmalardan edinilen bilgileri, makine ürünlerinde en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla uygulamaya geçirmektir...