ŽĽABOVÉ MIEŠAČKY/MIEŠAČKY SNÚTENÝM OBEHOM

ŽĽABOVÉ MIEŠAČKY/MIEŠAČKY S NÚTENÝM OBEHOM

sú vhodné na miešanie rôznych zložiek, suchých maltových zmesí na báze cementu, ako aj zmesí namiešaných na stavbe, sanačných mált SPCC a PCC.

V spojení s dopravným čerpadlom je možné zaistenie poloautomatického výkonu prác.

MIEŠAČKA NA VIAC KOMPONENTNÉ MATERIÁLY PRE PROFESIONÁLOV

Popis

Miešačka na viac komponentné materiály a špeciálne zmesi. Miešaný materiál sa pridáva priamo do zásobníka a rozrobí sa s predpísaným množstvom vody. Ploché šúpatko vyprázdni mokrú maltu rýchlo a čisto.

PFT MULTIMIX je vhodná pre PFT SWING a PFT ZP 3

Technické údaje

Artiklové číslo Popis Detaily

Artiklové číslo Popis Obraz