МАШИНЕ ЗА МЕШАЊЕ И ПУМПАЊЕ

МАШИНЕ ЗА МЕШАЊЕ И ПУМПАЊЕ

континуирано и потпуно аутоматски мешају и пумпају све машинске суве малтере на гипсаној, кречној и цементној бази са водом и тако стварају хомоген малтер спреман за употребу

 

  • PFT G 4 Standard
  • PFT G 4 smart
  • PFT G 4 FU 230 V
  • PFT G 4 FC-230/400V
  • PFT G 4 XL
  • PFT RITMO powercoat
  • PFT BOLERO