PFT Obszary zastosowania

Technika PFT umożliwia zastosowania: szybkie, korzystne z punktu widzenia kosztów i racjonale.

Klikając na odpowiedni obszar zastosowania, uzyskacie Państwo niezwłocznie dalsze obszerne informacje, dotyczące możliwości zastosowania urządzeń, wchodzących w skład systemu oferowanego przez PFT.

Tynkowanie

W dzisiejszych czasach tynkowanie oznacza: maksymalną sprawność działania osiąganą dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej techniki PFT. Technika PFT zapewnia ułatwienia w pracy, siłę i tempo działania. System PFT umożliwia znalezienie najbardziej ekonomi więcej

Powlekania

Nowoczesna technika maszynowa stanowi dziś obowiązkowe wyposażenie, umożliwiające prawidłowe nanoszenie powłok na powierzchnie wewnętrzne. Ułatwiając pracę, podnosi równocześnie konkurencyjność firmy. więcej

Cięcie / Klejenie / Zbrojenie / Tynkowanie

TRZY RAZY SZYBCIEJ NIŻ MANUALNIE więcej

Sucha zabudowa

Budować z gipsem! więcej

Renowacje / Odnawianie

JAK ZROBIĆ ZE STAREGO NOWE? więcej

Wypełnianie / Zalewanie / Spoinowanie

JAK SPOINOWAĆ, TO Z WYCZUCIEM więcej

Wtłaczanie w łączenia / Wstrzykiwanie

DOKŁADNE DOZOWANIE PRZY POMOCY SYSTEMU PFT więcej

Zalewania

TRWAŁA MOC JASTRYCH MUSI PŁYWAĆ więcej