Oswiadczenie PFT o ochroniedanych

Oswiadczenie PFT o ochronie danych

Informacje dotyczące ochrony danych:
Witamy Państwa serdecznie na naszej stronie internetowej; jest nam ogromnie miło, że interesujecie się Państwo naszymi produktami i prezentowanymi przez nas informacjami.
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych naszych Użytkowników / Klientów, stanowi dla Knauf PFT GmbH Co. KG zadanie o szczególnym znaczeniu. Knauf PFT GmbH Co. KG zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych, dotyczących ochrony danych, w tym w szczególności niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz BDSG) oraz ustawy o ochronie danych osobowych w sektorze teleinformatycznym (Teledienstedatenschutzgesetz TDDSG).

Dane osobowe:
Podczas Państwa wizyty na stronach internetowych naszej firmy, zapisywane są jedynie informacje dotyczące nazwy Państwa przeglądarki oraz stron internetowych, które Państwo u nas odwiedzacie . Informacje te służą nam wyłącznie do celów statystycznych (Np. do określenia liczby osób, odwiedzających poszczególne strony internetowe). Natomiast Państwa anonimowość jako użytkowników internetu zostaje zachowana.

Oświadczenie użytkownika o wyrażeniu zgody:
Korzystając z naszej strony głównej (a tym samym dokonując zgłoszenia jako Użytkownik/Klient) wyrażacie Państwo zgodę na to, aby dobrowolnie przekazane przez Państwa dane osobowe były przez nas gromadzone oraz przetwarzane i wykorzystywane, przy uwzględnieniu powyższych warunków.

Przysługujące Państwu prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym terminie:
W dowolnie wybranym momencie przysługuje Państwu prawo do odwołania wyrażonej zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Dane, podane przez Państwa w rubryce "POWER USER" mogą być przez Państwa w dowolnie wybranej chwili przeglądane, samodzielnie opracowywane/korygowane i kasowane w rubryce "POWER USER" w punkcie "Moje Dane".

Cookies:
"Cookies" to małe grupy danych, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze. W cookies mogą zostać zapisane informacje o Państwa odwiedzinach na naszych stronach. Jednak przy korzystaniu ze zdecydowanej większości stron internetowych firmy Knauf PFT GmbH Co. KG cookies nie są potrzebne. Cookies przydatne są jedynie celem aktywnego uczestniczenia w konkretnych ofertach. Korzystanie lub rezygnację z korzystania z cookies możecie Państwo zdefiniować na własnej przeglądarce.

Zabezpieczanie danych:
Podejmowane przez nas działania natury technicznej, mające na celu ochronę systemów przetwarzania danych, odpowiadają aktualnemu poziomowi techniki i podlegają bieżącej aktualizacji.
Jednak mimo wszystko chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że zgodnie z aktualnym poziomem techniki ochrona danych transmitowanych za pośrednictwem internetu nie może być zagwarantowana w sposób kompleksowy. Inni użytkownicy Internetu mogą w pewnych warunkach dysponować technicznymi możliwościami, zezwalającymi im na nieuprawnione wtargnięcie do systemu bezpieczeństwa sieci i kontrolowanie przepływu i obrotu danych.

Waga/ ciężar:
Wszelkie dane, dotyczące ciężaru przedmiotów dostawy są przybliżone a tym samym nie posiadają mocy wiążącej.

Ilustracje i rysunki:
Żadne spośród prezentowanych zdjęć, obrazów lub ilustracje nie są obowiązujące w odniesieniu do dostarczanego towaru. Sprzedający wyraźnie zastrzega sobie prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich rysunków technicznych i materiałów graficznych.

Publikowanie danych rejestrowych i stosowanych procedur jednostki zajmującej się gromadzeniem danych / Prawo do informacji:
Na podstawie podawanych na naszej stronie internetowej do publicznej wiadomości danych rejestrowych i stosowanych procedur (zgodnie z § 4e niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz), uzyskają Państwo ogólną informację o tym, w jakim celu i w odniesieniu do jakich grup osób nasze przedsiębiorstwo pobiera, przetwarza lub wykorzystuje dane oraz komu dane tego rodzaju są udostępniane. Na stosowny wniosek chętnie poinformujemy Państwa, także na piśmie o tym, czy zgromadziliśmy dane osobowe, dotyczące Państwa a jeżeli tak, jakiego rodzaju są to dane. Na ile to możliwe, zapewnimy Państwu również możliwości aktualizowania lub korygowania zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Linki do stron innych oferentów:
Firma Knauf PFT GmbH Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez innych oferentów, do których stron internetowych można dotrzeć, posługując się hiperlinkami.
Wiele linków zawartych na naszej stronie odsyła do informacji, nie zapisanych na własnych serwerach. Podczas ustanawiania linków informacje zewnętrzne zostały przez nas sprawdzone pod kątem zgodności z przepisami prawa i nie podlegania karalności. Jednak nie można wykluczyć, że treści te mogły zostać zmienione przez oferentów w terminie późniejszym. Knauf PFT GmbH Co. KG nie ma obowiązku ciągłego sprawdzania tych informacji i odrzuca wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

Zmiany dotyczące naszego oświadczenia o ochronie danych:
Firma Knauf PFT GmbH Co. KG zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian przedmiotowego oświadczenia o ochronie danych, przy uwzględnieniu postanowień, obowiązujących w dziedzinie ochrony danych.

Ostatnia aktualizacja: Listopad 2007