Poziome mieszarki przepływowe

Poziome mieszarki przepływowe

mieszają i urabiają w sposób ciągły i w pełni automatyczny wszelkie suche zaprawy, wytwarzane fabrycznie na bazie cementu (Np. zaprawy murarskie, zaprawy do spoin, masy wyrównujące, zaprawy klejąco - zbrojące itp.), nadając im konsystencję zapraw gotowych do użycia. Urządzenia te wytwarzane są w różnych wariantach (patrz oznaczenia seryjne) i mogą być stosowane albo wyłącznie do materiałów workowanych albo też wedle wyboru do materiałów workowanych i/lub podawanych z silosu względnie wyłącznie do materiałów podawanych z silosu.

 

  • PFT HM 24
  • PFT LOTUS XS
  • PFT LOTUS XL
  • PFT LOTUS XL light