Pneumatyczne urządzenia tłoczące

Pneumatyczne urządzenia tłoczące

Zapewniają w pełni automatyczny transport wytwarzanych fabrycznie suchych zapraw z silosu/kontenera do agregatu tynkarskiego wzgl. do mieszarki.

 

  • PFT SILOMAT C
  • PFT SILOMAT trans plus
  • PFT SILOMAT trans plus bag
  • PFT SILOMAT DF Q
  • PFT SILOJET