Wynalazca maszynowej jednowarstwowej

PFT - Wynalazca maszyonwej jednowarstwowj technik tqnkarskiej

Rozwój nauki i techniki spowodował daleko idące zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Znacznym zmianom uległy również metody przygotowywania i stosowania zaprawy. Najczęściej stosowanym narzędziem pracy stała się obecnie maszyna.

Zadaniem, jakie stawia sobie Knauf PFT GmbH & Co. KG, jest jak najdalej idące wykorzystywanie osiągnięć naukowo-badawczych podczas projektowania i produkcji urządzeń najwyższej jakości. Stosownie do tego myśl przewodnia działań PFT brzmi:

DBAMY O PŁYNNOŚĆ PRACY

Wynalazcy techniki maszynowego nakładania tynku gipsowego: dr Alfons Knauf i Karl Knauf, stworzyli w latach 70-tych podwaliny obecnej znaczącej pozycji firmy PFT. W roku 1972 utworzono dynamiczne i osiągające znaczne sukcesy przedsiębiorstwo PFT, którego obecna siedziba mieści się miejscowości Iphofen pod Würzburgiem.

Stabilność w zakresie utrzymania wiodącej pozycji rynkowej naszego przedsiębiorstwa opiera się na konsekwentnym pozyskiwaniu, starannym szkoleniu oraz bieżącym doskonaleniu zawodowym kadry dynamicznych handlowców, dysponujących fachowym przygotowaniem, w połączeniu z serwisem, którego struktura dostosowana jest do siedzib użytkowników naszych urządzeń i to zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Sprawowanie możliwie najlepszej opieki nad naszymi Klientami stanowi najistotniejszy punkt partnerskiej strategii dystrybucyjnej PFT.

Klient PFT który zamierza dotrzeć do fachowego partnera handlowego PFT, z reguły nie jest narażony na długie przejazdy, bowiem gęstość sieci serwisowej PFT jest wśród firm tej branży po prostu wzorowa, i stanowi przykład godny naśladowania. 150 punktów sprzedaży i serwisu oraz zespół pracowników terenowych, odpowiednio motywowanych do pracy, troszczy się o zapewnienie naszym Klientom sukcesu i pomyślnego rozwoju - jest to najważniejszy cel, jaki stawia sobie firma PFT.

PFT należy do niezwykle aktywnej czołówki branży budowlanej również w skali międzynarodowej. Frankońskie przedsiębiorstwo eksportuje swe wysokiej jakości produkty do przeszło 40 krajów świata. Fachowa opieka sprawowana nad Klientem pozostaje w centrum uwagi PFT również w najbardziej oddalonych rejonach świata: dystrybucja naszych urządzeń odbywa się zarówno za pośrednictwem autoryzowanych partnerów handlowych PFT, działających w dziedzinie maszyn budowlanych, jak również własnych oddziałów PFT.

PFT stanowi także symbol nowoczesnego, przyszłościowego placu budowy, na którym praca przebiega w szybkim tempie, na którym szanuje się pracownika, oszczędzając jego siły fizyczne, zapewniając racjonalny przebieg pracy, bez zbędnego hałasu, bez tworzenia odpadów i zanieczyszczeń, w sposób zdecydowanie przyjazny dla środowiska. Dzięki starannie wypracowywanym rozwiązaniom technicznym, efektywnym formom pracy i wiodącej jakości: „Made in Germany“, system PFT znajduje się stale w fazie rozwoju i doskonalenia. Wytyczonym celem jest zapewnienie jeszcze bardziej nieprzerwanego, płynnego i pozbawionego zakłóceń tłoczenia i przenoszenia materiałów na wszystkich placach budowy.

Wydajność i wiedza fachowa spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony naszych Klientów. Akceptacja ze strony naszych odbiorców motywuje nas stale do tego, abyśmy i w przyszłości z równym zapałem „dbali o płynność pracy”.